Kroto ialah campuran telur dengan larva yang dihasilkan oleh semut rangrang. Sekarang budidaya kroto makin popular karna harga jualnya yang terbilang cukp tinggi meskipun berfluktuatif. Jenis semut rangrang yang berhasil dibudidayakan cukup meluas ialah jenis Oecophylla smaragdina. Habitat semut rangrang ini tersebar mulai dari Asia hingga ke Australia bagian utara. […]